Apsveikums

Laiks, kas pieder mums

Celties un iet

Nebaidīties pretī mērķim skriet

Domāt un spriest

Jaunas domas pasaulei sviest

Redzēt un dzirdēt

Atļauties sevi palaikam kritizētRunāt un darīt

Nākotnes sapņus tuvumā skatīt.

 

Tvert un ķert

Gudrības avotā atziņas smelt

Sajust un saprast

Sevi tālākos meklējumos atrast

Mīlēt un cienīt

Visu jauko kā konfekti papīrā ietīt

Vērot un būt

Laikā, kas zūd

Smiet un kliegt

Par pagātni, ko neatgriezt.

Palikt un varēt

Visas domas kā dzīvību saudzēt
Turēt un spēt

Sevī labo vairāk sēt.

 

Ieklausies vārdos šajos

Skaties laikā nevis gados

Pastāvēt un pārmainīties

Nav par ko brīnīties

Laikā, kas pieder mums

Tālāk prast cīnīties

Un dzīves skaistumā iekļauties.

/Laila Meinarda/

 

Sveicam Eiropas logopēdu dienā!

Sveicam Starptautiskajā sieviešu dienā!