Apsveikums

Tev ir simtiem iespēju šodien

nezināmās virsotnēs kāpt,

dzīves ziedošās galotnēs,

kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.

Tev ir simtiem iespēju šodien,

mainot pasauli, avotam būt,

savu gaitu kurš neraksta smiltīs,

bet prot gaismas dzintaru gūt.

Tev ir simtiem iespēju šodien

savas nākotnes durvis vērt,

vai aiz kurām lāse pa lāsei

savu laimi un likteni svērt.

K. Apšukrūma


Lai saulaina un līksma Zinību diena!

Lai jaunajā mācību gadā visiem pedagogiem ir zinātkāri, atsaucīgi un izdomas bagāti skolēni, lai visiem skolēniem ir zinoši, saprotoši un radoši pedagogi!