Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija 2017. gada 29. septembrī rīko semināru

AKTUĀLI JAURTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ

 

Reģistrācija no plkst.9.00

Programma:

10.00-10.30    Aktualitātes LLA. B.Trinīte, Dr.med., LiepU docente

10.30 - 11.00     Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtēšanas aspekti Rīgas pedagoģiski medicīniskajā komisijā. I.Līsmane, RD IKSD Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja

11.00 - 11.30      Izglītības iestāžu Logopēda Izvērtēšanas ziņojuma loma valodas un runas attīstības traucējumu izvērtēšanā PMK ietvaros. I.Blūmentāle, RD IKSD Pedagoģiski medicīniskās komisijas logopēde, audiologopēde

11.30 - 12.00   Izglītības iestāžu Speciālā pedagoga izvērtējuma loma spēju un prasmju izvērtēšanā PMK ietvaros. A.Vabale, RD IKSD Pedagoģiski medicīniskās komisijas logopēde, audiologopēde, speciālā pedagoģe

12.00 - 12.30    Pedagoģiski medicīniskās komisijas psihologa sadarbības iespējas PMK ietvaros. A.Aspere, RD IKSD Pedagoģiski medicīniskās komisijas psiholoģe- eksperte

12.30-13.05      Kafijas pauze

13.05-14.05    Pārmaiņas pirmsskolas izglītībā.  I.Eglīte, Mg.paed., LU doktorante, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” eksperte

14.05-14.45     COST Action projekts ”Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language”.  S.Tūbele, Dr.paed. LU profesore

14.45-15.00    Diskusija – jautājumi un atbildes.

Programmas apjoms: 6 stundas vai 7 TIP

Programmas saskaņojums:

Pedagogiem – 26.02.2014. Nr.RIIMC-14-030
Ārstniecības personām un āstniecības atbalsta personām – 06.09.2017. LĀPPOS Nr. 279

Norises vieta: Rīgas Austrumu vidusskola, Viļānu iela 13, Rīga

Dalības maksa:

LLA biedriem, kuri ir samaksājuši biedru naudas komplekso maksājumu par 2017.gadu – bez maksas.
LLA biedriem, kuri samaksājuši biedru naudu par 2017.gadu – 4.00 EUR.
Brīvklausītājiem – 10.00 EUR.
Studentiem (dienas nodaļas, uzrādot apliecību) – 4.00 EUR

Maksājumu veikt ar bankas pārskaitījumu!

Sakarā ar lielo interesentu skaitu, DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA TIEK PĀRTRAUKTA!