Apsveikums

Auniet kājas, puiši, meitas,

Rītu būs Jāņu diena;

Tad iesim dziedādami,

Jāņu bērnus meklēdami.

Gaišus vasaras saulgriežus un lustīgu līgošanu!