Priecīgas Lieldienas

Lieldieniņa gaiša nāca,
Sauli nesa azotē –
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja!

 

Pavasarīgi saulainas, ģimeniski siltas un priecīgi krāsainas Lieldienas!