Gada logopēda balva 2016

GADA LOGOPĒDA BALVA 2016

Asjai Kuikei

Par radošu, atbildīgu un profesionālu darbu logopēdijā; par logopēdijas attīstības veicināšanu Latvijā, veidojot interaktīvos materiālus un popularizējot tos; par dažādu pasākumu organizēšanu logopēdu profesionālajai izglītībai.

 

GADA LOGOPĒDA BALVA 2016

Ilzei Upeniecei

Par radošu un profesionālu darbību logopēdijā, sadarbojoties ar vecākiem un skolotājiem; par logopēdu profesionālās izglītības semināru organizēšanu un aktualitāšu popularizēšanu logopēdijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Anitai Molotkovai

Par apzinīgu darbu un ieguldījumu logopēdu tālākizglītības programmas “Logopēdu, speciālo pedagogu un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” īstenošanā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Sanitai Stahovskai

Par profesionalitāti logopēda darbā ar bērniem un vecākiem un ieguldījumu logopēdu tālākizglītības programmu īstenošanā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Daigai Kalinkai

Par ieguldījumu logopēdu metodisko apvienību starpnovadu sadarbībā un ieguldījumu logopēdu tālākizglītības programmas “Logopēdu, speciālo pedagogu un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” īstenošanā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Gintai Dekmeijerei

Par ilggadēju, apzinīgu un profesionālu logopēda darbību, dodot arī radošu ieguldījumu logopēdijas popularizēšanā.