Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija 2017. gada 28. aprīlī rīko semināru

AKTUĀLI JAUTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ

Semināra programma:

10.00-10.10    Latvijas Logopēdu asociācijas GADA LOGOPĒDA BALVA 2016.  pasniegšana

10.10-11.40    Bērnu ar dzirdes traucējumiem integrācijas iespējas, situācija Latvijā. D.Liepiņa, Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra direktora vietniece

11.40-12.00    Pirmais mācību gads – lasīšanas prasmju apguves problēmas, sasniegumi, rezultāti un risinājumi. I. Kezika, Izglītības zinātņu maģistre, Rīgas sākumskola “Valodiņa”

12.00-12.20    Kafijas pauze

12.20-13.40    Pedagoģiskās palīdzības iespējas skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, izmantojot mācību līdzekli INTENSĪVĀ LASĪTMĀCĪŠANA. A. Arbidāne, Izglītības metodiķe, speciāliste, Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs

13.40-14.00    Bērns ar Autiskā spektra traucējumiem (AST). L. Vīgante, speciālais pedagogs Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”

14.00-15.00    Jautājumi un diskusijas

 

Programmas apjoms:

Pedagogi - 6 stundas, saskaņots 26.02.2014.Nr.RIIMC-14-030

Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas - 4 TIP, saskaņots 07.04.2017. LĀPPOS Nr. 227

Norises vieta:

Rīgas Austrumu vidusskola, Viļānu iela 13, Rīga

Dalības maksa (bankas pārskaitījums):

LLA biedriem, kuri veica komplekso maksājumu par 2017.gadu  – bezmaksas

LLA biedriem, kuri veica maksājumu par 2017.gadu – 4 EUR

Brīvklausītājiem – 10 EUR

Studentiem (dienas nodaļas uzrādot apliecību) – 4 EUR

Reģistrēties semināram līdz 21.04.2017.  sadaļā Tālākizglītība.