4. baltijas logopēdu kongress

 

SLTLLA        

 

 Latvijas Logopēdu asociācija aicina piedalīties

4. Baltijas valstu logopēdu kongresā

ĒD DROŠI, RUNĀ BRAŠI!

Rīgā, 2017. gada 24.-25.februārī

4. Baltijas valstu logopēdu kongresa mērķis ir dalīties starpdisciplinārās zināšanās, prasmēs un pieredzē par rīšanas traucējumiem bērnu un pieaugušo vecumā, kā arī aktualizēt citus mūsdienu logopēdijā svarīgus jautājumus, kas saistīti ar runas un valodas traucējumu diagnostiku un korekciju dažādos vecumos. Mēs uzskatām, ka Baltijas logopēdijas kā zinātnes attīstībai ir nepieciešams aizvien aktīvāk pētījumos iesaistīt jauno logopēdu paaudzi. Tāpēc īpaši aicinām piedalīties ar saviem pētījumiem bakalaura un maģistra studiju programmās studējošos.

Kongresa programmā ir plānotas ārzemju vieslektoru, vadošo nozares speciālistu uzstāšanās, kā arī praktiskās darbnīcas, kurās ikviens interesents varēs apgūt kādu logopēdijā izmantojamu praktisku metodi vai pieeju. Kongresa programmā tiks iekļauti individuālie un stenda referāti, kas atspoguļos aktuālu pētījumu nozīmīgus rezultātus.

Kongresa darba valodas:

  • Individuālie referāti: latviešu valodā (tiks nodrošināts sinhrons tulkojums angļu valodā) un angļu valodā (ar sinhronu tulkojumu latviešu valodā).
  • Stenda referāti: latviešu un angļu valodās.

Svarīgi datumi

01.11.2016. Sākas tēžu pieņemšana
01.12.2016. Sākas kongresa reģistrācija
08.01.2017. Tēžu iesniegšanas termiņš
23.01.2017. Publicēta kongresa programma
05.02.2017.  Tiek pārtraukta kongresa  reģistrācija par īpašo reģistrācijas maksu
24.-25.02.2017. Baltijas valstu logopēdu kongress

Kongresa norise

2017. gada 24.februāris
9.00-10.00 Reģistrācija
10.00-10.15 Kongresa atklāšana
10.15-11.15 Plenārsēdes referāts 1
11.15-12.15 Plenārsēdes referāts  2
12.15-13.15 Pusdienas, stenda referāti, izstāde
13.15-14.15 Plenārsēdes referāts 3
14.15-17.00 Individuālie referāti
19.00 Kongresa vakariņas Latvijas Nacionālās bibliotēkas restorānā Klīversala
2017. gada 25.februāris
8.30-9.00 Reģistrācija
9.00-12.00 Darbnīca 1 Darbnīca 2
12.00-13.00 Pusdienas
13.00-16.00 Darbnīca 3 Darbnīca 4

Kongresa norises vieta: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga.

Sekojiet kongresa jaunumiem mājas lapā www.logopedi.lv

Reģistrācija

Reģistrācija kongresam tiks uzsākta 2016. gada 1.decembrī. Lūdzu aizpildiet kongresa reģistrācijas formu un veiciet dalības maksas pārskaitījumu.

 

REĢISTRĀCIJAS ANKETA

 

Dalības maksa

Kongresa īpašā dalības maksa ir spēkā līdz 2017. gada 5. februārim.

Kongress un darbnīca(s) 24.februārī  un/vai 25.februarī.

Dalības maksa Kongress 24.02. Darbnīca* 25.02. Vakariņas
līdz 05.02. pēc 05.02. līdz 05.02. pēc 05.02.
LLA biedri
(samaksāta biedru nauda par 2016.gadu)
40 EUR 50 EUR 20 EUR 30 EUR 30 EUR
Brīvklausītāji 50 EUR 60 EUR 30 EUR 40 EUR 30 EUR
Dienas nodaļas studenti 30 EUR 40 EUR 15 EUR 25 EUR 30 EUR

* Dalības maksa ir par vienas darbnīcas apmeklējumu. Kongresa dalībniekam reģistrācijas anketā ir jāatzīmē, kura(s) darbnīca(s) tiks apmeklētas. Šī dalības maksa ir spēkā tikai tad, ja tiek apmeklēts kongress 24.02. Katrs dalībnieks, vadoties pēc savām interesēm, var veidot savu programmu. Ir iespējams apmeklēt tikai kongresu, nepiedaloties darbnīcās nākošajā dienā.

Tikai darbnīcas apmeklējums 25.februārī **

LLA biedri (samaksāta biedru nauda  par 2016.gadu) 40 EUR
Brīvklausītāji 40 EUR
Dienas nodaļas studenti 40 EUR

**Ir iespējams apmeklēt tikai darbnīcas, nepiedaloties kongresa pirmās dienas programmā. Dalības maksa ir par vienas darbnīcas apmeklējumu. Lūdzu reģistrācijas anketā atzīmējiet, kuras darbnīcas tiks apmeklētas.

 

Dalība kongresā un darbnīcās tiks apstiprināta pēc maksājuma saņemšanas.

Kongresa un darbnīcu neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiks atmaksāta.

 

AICINĀJUMS uz kongresu