Apsveikums

Latvija,

Mūsu māte un māsa,

Ar drānu baltu

Pārsieta asins krāsa

Karogā tavā,

Kas laiku laikos

Mūsu pagalmos plīvos.

Uz jaunu un bagātu dienu,

Malā neatstājot nekad,

Nekur un nevienu.

/A. Skalbe/


Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā!