Pievienojies

Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk tekstā – LLA) piedāvā biedriem bez samaksas izvietot kontaktinformāciju LLA mājas lapā sadaļā “Logopēdi” , kas palīdzētu klientam veiksmīgāk Jūs atrast, kā arī uzlabotu logopēdu palīdzības organizēšanu.

Ievietoto informāciju par sevi var papildināt ar foto.

Interesentus aicinām aizpildīt ANKETU un nosūtīt to uz e-pastu: logopēdiem@inbox.lv