Projekts

Ar Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” finansiālo atbalstu šovasar tika īstenots projekts „We can too” (tulk. „Mēs arī varam”). No 29.07.2016. līdz 07.08.2016. Bulgārijā, nelielā ciematā Kranevo, dažādi speciālisti (logopēdi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki un projektu vadītāji) no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas un Bulgārijas strādāja darba grupās, dalījās pieredzē, piedalījās diskusijās, organizēja sarunas ar bērnu vecākiem un pedagogiem ar Skype palīdzību, kā arī klausījās starptautiski atzītu lektoru lekcijas par darba metodēm, kā strādāt ar šiem bērniem un jauniešiem. Projekta laikā latviski tika iztulkotas divas aptaujas pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem, ar kuru palīdzību speciālistiem iespējams jau agrīni diagnosticēt sociālās komunikācijas traucējumus.

Termins „sociālā komunikācija” apzīmē komunikācijas prasmes, kas ikvienam indivīdam nepieciešamas ikdienas saskarsmē. Vairāk nekā 2% Eiropas bērnu un jauniešu vērojami sociālās komunikācijas traucējumi, kas izpaužas kā grūtības saprast teikto, uztvert runātāja sejas izteiksmi un žestus, ievērot sabiedrībā pieņemtās komunikācijas normas.

Paldies par apzinīgo darbu un savam sirds aicinājumam veltītajām desmit atvaļinājuma dienām logopēdēm no Ādažiem, Garkalnes, Liepājas, Mārupes, Rīgas un Ventspils!

Jolanta Hanzovska,
Mārupes vidusskolas logopēde

Video

Ar prezentācijām var iepazīties sadaļā Interešu grupas/Logopēdiem