Skolotāja logopēda amata apraksts

!!! Jauno un IZM saskaņoto amata aprakstu skatīt zem sadaļas "Resursi".

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi Latvijas Logopēdu asociācija sagatavotoi skolotāja logopēda amata (profesijas kods 2352 01) aprakstu.

Skolotaja logopēda amata apraksts palīdzēs izglītības iestāžu vadītājiem noteikt skolotāju logopēdu darba pienākumus un slodzi kontekstā ar jaunajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem.