Apsveikums

Asteres košas dārzos kad zied,

Gājputnu klaigas gaisā kad skan,

Vasara projām tad steidz,

Skola bērnus atkal jau sveic.

Koši ziedi un skanīgi smiekli,

Mīļas, biklas un smaidīgas sejas

Atviz gaiteņos, atspīd ejās.

(L. Liepdruviete.)Vēlam šajā mācību gadā gudrus un zinātkārus bērnus, sadarbīgus un ieinteresētus vecākus,
atbalstošu un jūsu darbu novērtējošu administrāciju un
uzticamus kolēģus līdzās!