Tālākizglītība

2016. gada 27. un 28. oktobrī Latvijas Logopēdu asociācija sadarbībā ar IEEL (Institute for Research and Education in Speech Therapy) rīko profesionālās tālākizglītības kursu

Intensīvā mijiedarbība un Apļa Modelis

Kursu vadītāji: Dr. Ioannis Vogindroukas  un Euripidis Nikolaos Chelas

Kursu valoda: angļu ar tulkojumu latviešu valodā

Klausītāji: logopēdi, audiologopēdi, psihologi, pedagogi, kuri strādā ar bērniem ar autismu vai autiskā spektra traucējumiem.

Kursa apjoms: 14 stundas vai 14TIP

Kursa apraksts: Apmācības kursa laikā klausītāji iegūs zināšanas par sociālās komunikācijas aspektiem (sociālā mijiedarbība, socializācija, komunikācija, spēle, valoda, runa, izruna), to novērtēšanu, attīstības stratēģijām, papildinās esošās zināšanas par komunikāciju ar personu, kurai ir autiskā spektra traucējumi. Apgūs Sociālās komunikācijas attīstības profila – Apļa modeļa lietošanu un pieeju, kas ļaus novērtēt bērnu, kuriem ir autisms, komunikācijas spēju līmeni, vizuāli to demonstrēt vecākiem un palīdzēs sastādīt attīstības plānu.

Ioannis Vogindroukas ir logopēds ar doktora grādu psiholoģijas jomā Ioannina Universitātē (Grieķijā),  maģistra grāds iegūts izglītības jomā Birmingemas Universitātē (Lielbritānija) bakalaura grāds logopēdijā Sofijas universitātē (Bulgārija).

MAKATON vecākais pasniedzējs,  IALP bērnu valodas komitejas loceklis, IEEL zinātniskais direktors. Grieķijas Logopēdu asociācijas (Pan Hellenic) supervizors.

Pasniedzējs Maķedonijas universitātē (Grieķija), Nikosijas Universitātē (Kipra) un Dienvidrietumu Universitātē Blagoevgradā (Bulgārija).

Euripidis – Nikolaos Chelas ir logopēds. Grieķijas logopēdu asociācijas biedrs  un Goda biedrs. Supervizors dienas centros cilvēkiem ar autismu.

Vēlams savs klēpjdators, lai varētu strādāt ar Apļa modeli tiešsaistē. Piekļuve internetam tiks nodrošināta.

Dalības maksa:
LLA biedri 60 EUR,
brīvklausītāji 90 EUR,
studenti (dienas nodaļas uzrādot apliecību) – 50 EUR

Reģistrācija: LLA mājas lapā www.logopedi.lv līdz 07.10.2016.

Dalībnieku skaits ierobežots.