20.jūnijs ANO bēgļu diena

Patvēruma meklētāji un logopēdi

Baiba Trinīte, dr.med.

Latvijas Logopēdu asociācijas priekšsēdētāja

Eiropas Logopēdu asociācijas viceprezidente

Liepājas Universitātes docente

 

Sarmīte Tūbele, dr.paed.

Latvijas Logopēdu asociācijas valdes locekle,

Latvijas oficiālā pārstāve Eiropas Logopēdu asociācijā

Latvijas Universitātes profesore

 

Eiropas Logopēdu asociācija (Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European Union, CPLOL) ir lielāka profesionālā organizācija Eiropā, kas apvieno logopēdijas jomā strādājošos profesionāļus. CPLOL pārstāv 32 valstu 35 logopēdu profesionālās asociācijas, pārstāvot vairāk nekā 80 000 veselības aprūpē un izglītībā strādājošus speciālistus. Kopš 2006. gada arī Latvijas Logopēdu asociācija ir šīs organizācijas pilntiesīga biedre.

 

Bieži darba sanāksmēs neformālo sarunu laikā tiek pārspriesti dažādi aktuāli jautājumi, kuri ne vienmēr ir saistīti ar logopēdiju. Jāsaka, ka kopš pagājušā gada vasaras viens no „viskarstāk” apspriežamajiem jautājumiem ir bēgļi, kuri pa dažādiem ceļiem ir nokļuvuši Eiropā.

 

Pagājušā gada augustā saņēmām satraucošu WhatsApp ziņu no savas CPLOL kolēģes, Atēnu universitātes profesores Marijas V., kura atpūtās savu vecāku mājās Hiosas salā. No rīta, nokāpjot mājai pieguļošajā liedagā, viņa bija ieraudzījusi divas bēgļu laivas pilnas ar sievietēm, maziem bērniem, zīdaiņiem. Šie sīrieši bija šķērsojuši jūru un tagad, pārbijušies, izslāpuši un nosaluši, bija nonākuši vietā, par kuru nezināja, kas viņus sagaida. Viņa sniedza pirmo, ko varēja – ūdeni, lai padzertos un segas, lai sasildītos. Tā sākās viņas personīgā palīdzības misija, kura, neskatoties uz lielo darba slodzi universitātē, turpinās vēl joprojām. Šī gada maijā CPLOL ģenerālā asambleja notika Grieķijā. Mūsu Francijas kolēģe Frederika ieradās ar diviem čemodāniem. Vienā no tiem bija viņas lietas, bet otrā lielākajā – apģērbs, kas bija domāts bēgļu nometnēs esošajiem bērniem. Runājot ar Zviedrijas kolēģiem, mēs uzzinām, ka viņus uztrauc lielais bērnu un pusaudžu skaits, kuri bez vecākiem ir ieradušies Zviedrijā no trešajām valstīm. Šie un vēl daudzi citi ir personīgi stāsti, kas ir balstīti pašu cilvēku piedzīvotajā un redzētajā. Šīs sarunas ir brīvas no medijos dominējošās propagandas un vēlmes sadalīt sabiedrību divās pretējās nometnēs par un pret bēgļiem. Faktiski, šie nav stāsti par bēgļiem, bet gan par cilvēcību, par adekvātu rīcību saskaroties ar kādu, kuram palīdzība ir vitāli svarīga.

 

Iespaidojoties no pēdējā gada notikumiem un gandrīz ikvienas valsts delegāta tiešu vai netiešu saskari ar globālo migrācijas problēmu Eiropā, CPLOL nolēma pieņemt Paziņojumu par patvēruma meklētāju situāciju Eiropā.  Kāpēc? Tāpēc, ka mēs kā profesionāļu asociācija gribam paust savu nostāju šajā priekš daudzām valstīm sensitīvajā jautājumā, norādot, ka uzņemamies izpildīt savu profesionālo pienākumu, nešķirojot cilvēkus pēc viņu tautības, valodas, reliģijas, mītnes zemes un aktuālā politiskā statusa.

 

Vai Latvijā, kura ir apņēmusies Eiropas programmas migrācijas jomā ietvaros uzņemt 531 patvēruma meklētāju, šis CPLOL paziņojums varētu būtiski ietekmēt logopēdu darbību? Domājams, ka oficiālā līmenī nē, jo Patvēruma likums regulē patvēruma meklētāju uzturēšanos Latvijas Republikā, un attiecībā uz bērniem ir MK noteikumi Nr.174 (23.02.2010), kas nosaka, ka patvēruma meklētājiem ar speciālajām vajadzībām ir jānodrošina vispārējās izglītības ieguves iespējas speciālās izglītības iestādēs vai vispārējas izglītības iestādēs, kas īsteno licencētas speciālās izglītības programmas. Varbūt Patvēruma meklētāju centra darbinieki uzrunās kādu no logopēdiem, lai iepazīstina ar alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas stratēģijām, kuras veiksmīgi var izmantot ne tikai komunikācijas nodrošināšanai smagu saslimšanu gadījumos, bet arī primārās saziņas nodrošināšanai ar cilvēkiem, kuru valodu neviens no darbiniekiem neprot. Mēs gribētu, lai šis paziņojums uzrunātu ne tikai logopēdus, bet arī skolotājus, jo varbūt starp viņiem ir kāds, kurš savas dzīves laikā ir dzīvojis un strādājis zemēs, no kurām galvenokārt nāk šie patvēruma meklētāji. Šie skolotāji varētu izmantot savu dzīves un pedagoģisko pieredzi, lai sniegtu atbalstu patvēruma meklētāju integrācijā mītnes zemē.

 

Mēs uzskatām, ka tas ir mūsu pienākums informēt sabiedrību par šāda dokumenta esamību. Nav šaubu, ka Latvijas logopēdu rīcība būs patiesi profesionāla ikvienā krīzes situācijā un humānās vērtības vienmēr ņems virsroku pār aizspriedumiem un naidu.

 

Cplol “Paziņojums par patvēruma meklētāju situāciju Eiropā” 2016. gada jūnijs (pdf doc)