Tēžu iesniegšana kongresam

LLA aicina ikvienu aktīvi iesaistīties Baltijas logopēdu 3. kongresa programmas veidošanā.

Tēzes jāiesniedz elektroniski līdz 2016. gada 22. martam. Precīzāka informācija