Gada logopēda balva

GADA LOGOPĒDA BALVA 2015

Sarmītei Tūbelei

Par profesionālu, mērķtiecīgu un zinātnisku pieeju logopēdijai; par ilggadīgu Latvijas profesionālās logopēdiskās literatūras bagātināšanu; par nesavtīgu darbu ar studentiem; par Latvijas logopēdijas popularizēšanu Eiropā.

 

GADA LOGOPĒDA BALVA 2015

Lailai Stalģei

Par aktīvu līdzdalību jauno logopēdu sagatavošanā, tālākizglītībā un vairāku ESF projektu īstenošanā; par līdzautorību logopēdijas grāmatu tapšanā; par skolotāju logopēdu iekļaušanu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas sistēmā; par nerimstošu rūpi logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Norai Leščinskai

Par ilggadēju, pacietīgu un rūpīgu profesionālo darbību logopēdijas jomā gan strādājot ar bērniem, gan rūpējoties par logopēdu tālākizglītību Liepājā, veidojot metodiskos materiālus un organizējot kursus, seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus; par nozīmīgu ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Astrai Bārai

Par ilggadēju un enerģisku profesionālo darbību gan audzinot logopēdu jauno paaudzi Liepājas Universitātē, gan veltot rūpes un uzmanību bērnu pilnvērtīgai valodas un runas attīstībai; par nozīmīgu ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Maijai Vilmanei

Par ilggadēju, radošu un godprātīgu profesionālo darbību, metodisko materiālu izveidi un ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Anitai Kokinai

Par ilggadēju, radošu un profesionālu darbību un ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā, kā arī sirds siltumu un cieņu attiecībā pret bērniem nesavtīgu dalīšanos pieredzē ar kolēģiem.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Maijai Žūriņai

Par ilggadēju, apzinīgu profesionālo darbību logopēdijā, pedagoģiski medicīniskajā komisijā; konsultatīvajā darbībā bērniem, vecākiem, pedagogiem un citiem kolēģiem; par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Sandrai Štrausei

Par nopietnu un veiksmīgu logopēda darbību un logopēdijas jautājumu popularizēšanu gan jaunajiem logopēdiem prakses laikā, gan pedagogu un vecāku vidū, parādot izcilu logopēda profesionālo kompetenci; par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Ingai Ginterei

Par apzinīgu, aktīvu darbību profesionālajā jomā logopēdijā, metodisko materiālu izveidē un pieredzes apmaiņā; tālākizglītībā gan logopēdiem, gan pedagogiem un bērnu vecākiem; par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Ilonai Tropai

Par profesionālo meistarību logopēdijas jomā un organizatoriski metodiskajā darbībā, vadot logopēdu starpnozaru metodisko apvienību, par logopēdijas popularizēšanu Latvijas radio 1 un sociālajos tīklos, par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Ingrīdai Smalniecei

Par radošu un apzinīgu ikdienas logopēda darbu un inovatīvu pieeju pedagoģiskā procesa organizēšanā; aktīvu atbalsta personāla vadību; līdzdalību dažādu projektu īstenošanā un logopēdu tālākizglītošanā, par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Dailai Auzniecei

Par aktīvu līdzdalību profesionālajā darbībā un logopēdijas popularizēšanā; metodisko materiālu un logopēdu dokumentācijas izveidē; jauno logopēdu prakses vadību un sadarbību ar pedagogiem un vecākiem, par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Gaidai Bērziņai

Par profesionālu pieeju bērnu valodas koriģējoši attīstošajā darbībā, metodisko materiālu izveidē, pedagogu tālākizglītībā un par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Ilzei Vītolai

Par profesionālu bērna valodas koriģējoši attīstošo darbību; metodisko materiālu, rotaļu un spēļu izveidi logopēdijas nodarbībām; pedagogu tālākizglītību un par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

 

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Guntai Zeltiņai

Par sadarbības veicināšanu un attīstīšanu, profesionālās pieredzes bagātināšanu Madonas pilsētas un novada, Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdiem, par ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.