6. marts – Eiropas Logopēdijas diena

Katru gadu 6.marts visā Eiropā tiek svinēts, lai pievērstu uzmanību dažāda veida komunikācijas traucējumu ietekmei uz cilvēku dzīvēm.  2016. gada tēma ir veltīta runas dispraksija bērnu vecumā. Šajā gadā Latvijas Logopēdu asociācija vēlas pievērst speciālistu, kā arī sabiedrības uzmanību runas dispraksijas problēmai, stāstīt par palīdzības, korekcijas un atbalsta iespējām.

Dispraksija ir neiroloģiskas izcelsmes traucējums, kas ietekmē kustību koordināciju. Runas dispraksija (verbālā dispraksija) ietekmē artikulācijas precizitāti un noteiktību. Piemēram, daži bērni nevar izrunāt vienu un to pašu vārdu vienādi un viņiem ir grūti precīzi izrunāt noteiktas skaņas. Bieži ir traucēta patskaņu izruna un bērnu runa var izklausīties vienmuļa un monotona. Runas dispraksija varētu būt vērojama līdz pat 0,2% bērnu. Bērniem ar logopēdiska rakstura traucējumiem dispraksijas sastopamība ir biežāka – 4,3%. Runas dispraksija var būt izolēts traucējums vai var būt saistīts ar citiem traucējumiem. Zēniem dispraksija ir vērojama biežāk nekā meitenēm. Ja bērnam ir runas dispraksija, tad apkārtējiem ir grūti viņu saprast. Šis runas traucējums būtiski var ietekmēt bērna sociālo komunikāciju un viņa mācību sasniegumus skolā. Runas dispraksiju atklāj un novērš logopēdi. Logopēdi konsultē vecākus, kuru ģimenēs ir bērns ar šāda veida traucējumu. Pētījumos ir pierādīts, ka labus rezultātus var sasniegt, ja logopēdiskā korekcija ir balstīta uz artikulatoro kustību precizēšanu, izrunājot vārdus un frāzes (CPLOL, 2016).

Runas dispraksijas pazīmes :

  • Nenoturīgas, variatīvas līdzskaņu un patskaņu izrunas kļūdas, atkārtojot zilbes un vārdus
  • Aizkavēta un traucēta artikulatoro orgānu pozīcijas izmaiņa, veidojot zilbi no skaņām
  • Prosodijas traucējumi. (ASHA, 2007)

Runas dispraksijas pazīmju izpausmes biežums var mainīties saistībā ar uzdevuma sarežģītības pakāpi, bērna vecumu un simptomu smaguma pakāpes izpausmi. (Lewis et al, 2004)

 

Par runas dispraksijām Jūs varat uzzināt apmeklējot LLA un tās sadarbības partneru organizētos seminārus. 2016. gada Baltijas logopēdu kongress (22.-23.04, Tartu) būs veltīts  runas dispraksijas tēmai. Sekojiet informācijai www.logopedi.lv

 

Atsauces:

1. American Speech-Language-Hearing Association. (2007). Childhood apraxia of speech [Technical report]. Pieejams www.asha.org/policy.

2. CPLOL. (2015) March 6th 2016 - European Day of Speech and Language Therapy [Press release]. Pieejams www.cplol.eu

3. Lewis, B. A., Freebairn, L. A., Hansen, A., Taylor, H. G., Iyengar, S. K., & Shriberg, L. D. (2004). Family pedigrees of children with suspected childhood apraxia of speech. Journal of Communication Disorders, 37, 157-175.