Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija sadarbībā ar Arte & Fala (Portugāle)

Rīko 8 stundu profesionālās tālākizglītības kursu

Vokālo tehniku praktiskā apguve

 

Klausītāji: logopēdi, balss profesionāļi

Mērķi: Apmācības kursa laikā klausītāji apgūs balss attīstīšanas tehnikas, iegūs zināšanas par balss producēšanu, iepazīsies ar balss veicināšanas stratēģijām, papildinās esošās zināšanas par balsi

Kursa saturs:

Datums Laiks Programma


17.03.2016


10h – 13h

13h30 – 16h30
Balss, tās veidošana un aprūpe
Balss pašnovērtējums
Praktiskie vingrinājumi: vokālās tehnikas, artikulācija, rezonanse
Balss traucējumu profilakse un balss veselības saglabāšana

 

Kursu vadītāja: Catarina Olim, balss trenere un logopēde, Arte & Fala izpildirektore.

Mācībspēks vairākās augstākās izglītības iestādēs Portugālā (Superior Health Institute Egas Moniz, Superior Institute of Technologies and Arts of Lisbon, Institute CRIAP, Institute EPAP, University of Health Sciences of Maputo and Polytechnic Institute of Setubal). Zinātnisko un akadēmisko darbu vadītāja, publikāciju recenzente, žūriju locekle, sleju autore. Eiropas logopēdu asociācijas viceprezidente. 

Kursu valoda: angļu

Programmas apjoms: 8 stundas vai 8 TIP

Programmas saskaņojums:

pedagogiem – 26.02.2014.Nr.RIIMC-14-030,

ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām – LĀPPOS

Norises vieta: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 76, Rīga 

Kursu dalības maksa:

LLA biedri 30 EUR,

brīvklausītāji 45 EUR,

studenti (dienas nodaļas uzrādot apliecību) – 30 EUR

Reģistrācija: LLA mājas lapā www.logopedi.lv (Tālākizglītība) līdz 01.03.2016. Dalībnieku skaits ierobežots.

Reģistrācijas maksa ar pārskaitījumu ir jāsamaksā līdz 01.03.2016.

Rekvizīti:

Biedrības „Latvijas Logopēdu asociācija” MĀCĪBU CENTRS

Reģistrācijas Nr.:40008013253

Banka: SEB banka A/S

Konta Nr.:LV70UNLA0050018315325

Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, Vokālo tehniku praktiskā apguve

Informācija: Baiba Trinīte baibatr@apollo.lv

 

www.artefala.com; geral@artefala.com