Biedru nauda
  • Latvijas Logopēdu asociācijas biedru nauda 2016.gadā 25 EUR.
  • Asociācijas biedriem piedāvājam Latvijas Logopēdu asociācijas biedru naudas komplekso maksājumu 2016.gadā 30 EUR, kas ietver LLA biedru naudu par 2016.gadu un trīs semināru apmeklējumu (1 pavasarī, 2 rudenī).

 

Svarīgi:

  • kompleksais maksājums ir jāveic vienā reizē;
  • nauda netiek atgriezta, ja gada laikā nav iespēja apmeklēt kādu no semināriem;
  • nauda netiek pārskaitīta uz nākošo gadu;
  • semināra apmeklējumu nevar deleģēt kolēģim, kas nav maksājis

 

Maksāt ar pārskaitījumu. (Ja nepieciešams, Rēķinus pieprasīt, rakstot uz e-pastu: logopēdiem@inbox.lv)

 

Mūsu rekvizīti:

Saņēmējs:    Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”

Reģistrācijas Nr.:    40008013253

Banka:    SEB

SWIFT kods:    UNLALV2X

Konta nr.:    LV91UNLA0050006217301

Maksājuma mērķis:    vārds, uzvārds, personas kods, maksa par logopēdu profesionālo tālākizglītību 2016.gadā