Apsveikums

Dievs, svētī Latviju:
zemi, cilvēkus, valodu,
dziesmu un ticību,
godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
dari mūs brīvus -
garā un pateicībā,
cilvēka vārda cienīgus
latviešus
Tēvzemē un pasaulē.

/Velta Toma/


sakta


Latvija sākas mūsu sirdīs.

Sargāsim to vienmēr kā lielāko dārgumu!