Apsveikums skolotāju dienā

Sveicam Starptautiskajā skolotāju dienā!

 

Ik skolotājs ir burvis,

Jo prot mums parādīt

Tos dārgumus, kā atrast,

Kas laika tīnēs mīt.

 

Ik skolotājs ir burvis,

Jo sirdī iedegt prot

To ceļa zvaigzni dzīvei,

Kas gaismu nerimst dot.

 

Ik skolotājs ir burvis,

Jo sirdis atslēgt māk,

Lai tajās labestība

Un mīlestība nāk.

 

Ik skolotājs ir burvis

Un eņģelis mazliet,

Jo zināšanas sējot,

Caur gadsimtiem spēj iet.

(K.Apškrūma)

 

 

Lai ikdienas darba steigā nezūd prieks par paveikto un vienmēr pa rokai ir spoža iedvesma labākai rītdienai!