Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija 2015. gada 25. septembrī rīko semināru

AKTUĀLI JAURTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ

Tēmas:

  •  “Intensīvā interakcija” metode darbam ar autiskiem bērniem un bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi. Logopēde Zane Tumševica, Mg.paed.
  • Jaunas tehnoloģijas atbalstošā alternatīvā komunikācijā. Sigita Kalniņa
  • Cerebrāli išēmiski insulti bērniem un jauniešiem, etioloģija, simptomātika, diagnostika un terapija. Mikus Jakovicks, bērnu neirologs, BKUS
  • Jaunais pedagogu darba samaksas modelis. Informācija, diskusija
    Diskusijā piedalās IZM Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķere un IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte M.Jansone

Pirms semināra darbosies izdevniecības RaKa grāmatu galds

Programmas apjoms: 6 stundas vai 3,5 TIP

Programmas saskaņojums: 26.02.2014.Nr.RIIMC-14-030 un LĀPPOS

Precīza semināra programma: sadaļā Tālākizglītība

Pieteikšanās: sadaļā Tālākizglītība

Semināra norises vieta: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas konferenču zāle,

      Hipokrāta iela 2

 

Pasākumu atbalsta: