Kursi "Rakstu runas terapija"

2010. gada 15., 16. un 17. oktobrī LLA organizē kursus „Rakstu runas terapija”
Kursus vada Dr. Rosica Josifova (Logopēdiskais centrs „Romel”, Jaunā Bulgārijas universitāte, Sofija)

Kursi notiks:
15. oktobrī Rīgā, ES mājā (Aspazijas bulvārī 28)
16., 17. oktobrī Rīgas 24.pamatskolā (A.Čaka ielā 139)

Kursu sākums 15. oktobrī plkst. 12.00

Kursu noslēgumā klausītāji iegūst apliecību par 20 stundu kursu noklausīšanos.

Kursi notiks krievu valodā; vajadzības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums.

Maksa par kursiem:

  • LLA biedriem – 35 Ls
  • pārējiem – 50 Ls

Par kursiem lūdzam maksāt līdz š.g. 1. oktobrim

LLA rekvizīti:

Saņēmējs: Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Banka: SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV91UNLA0050006217301

Informāciju var uzzināt arī pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00, zvanot pa tālruni 67546718, kā arī sūtot jautājumus uz Logopēdu asociācijas e-pastu – lla@e-apollo.lv