Jaunais pedagogu darba samaksas modelis

Lai Latvijas Logopēdu asociācijas (LLA) biedri un visi izglītības iestādēs strādājošie logopēdi varētu saņemt pilnu informāciju par LLA sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) jaunā darba samaksas modeļa izstrādes gaitā, LLA valdes sēdē tika pieņemts lēmums publicēt visus ar to saistītos dokumentus.

12.02.2015. LLA tika uzaicināta piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijā IZM jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas procesā. Mums tika uzticēts sagatavot skolotāju logopēdu amata aprakstu un priekšlikumus logopēda darba slodzēm jaunā darba samaksas modeļa kontekstā. LLA valdes izveidotā darba grupa veica tai uzticētos uzdevumus un 25.02.2015. iesniedza IZM argumentētu pārskatu par logopēdiskās palīdzības organizēšanu izglītības iestādēs Latvijā, kurā norādīja vēlamo logopēda slodzes aprēķina mehānismu, kā arī izteica priekšlikumus, kuri varētu sakārtot logopēdiskas palīdzības pieejamību Latvijas izglītības iestādēs „Rekomendācijas logopēdiskā darba organizācijai vispārizglītojošās izglītības iestādēs” un “Skolotāja-logopēda amata apraksts”.

02.03.2015. LLA valdes sēdē tika izskatīts IZM  piedāvātais Pedagogu darba samaksas modelis, kurā mēs neredzējām iestrādātus LLA darba grupas priekšlikumus, kā rezultātā 07.03.2015. tika nosūtīta vēstule IZM Valsts sekretāra vietniecei un Izglītības departamenta direktorei E.Papulei.

IZM atbilde uz LLA vēstuli.

IZM mājaslapā publicēts jauns modelis, kurā LLA izstrādātie priekšlikumi nav ņemti vērā (www.izm.gov.lv). LLA valde kategoriski nepiekrīt šī modeļa pēdējai versijai un turpina diskusiju ar ministriju.

Lai gūtu priekšstatu, kā logopēdiskā palīdzība izglītības iestādēs tiek organizēta mums kaimiņos - Lietuvā un Igaunijā, pievienojam nelielu šo valstu logopēda darba apstākļu analīzi.

Priecāsimies saņemt atsauksmes par mūsu padarīto darbu, kā arī konstruktīvus priekšlikumus. Rakstiet lla@e-apollo.lv.

LLA valde