Informācija

Cienījamās kolēģes!

 

Informējam ka12.02.2015.Latvijas Logopēdu asociācija (LLA) tika uzaicināta piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas procesā. Mums tika uzticēts sagatavot skolotāju logopēdu amata aprakstu un priekšlikumus logopēda darba slodzēm jaunā darba samaksas modeļa kontekstā. LLA valdes izveidotā darba grupa veica tai uzticētos uzdevumus un 25.02.2015. iesniedza IZM argumentētu pārskatu par logopēdiskās palīdzības organizēšanu izglītības iestādēs Latvijā, kurā norādīja vēlamo logopēda slodzes aprēķina mehānismu, kā arī izteica priekšlikumus,  kuri varētu sakārtot logopēdiskas palīdzības pieejamību Latvijas izglītības iestādēs. IZM tika iesniegts “Skolotāja-logopēda amata apraksts”.

 

02.03.2015. LLA valdes sēdē tika izskatīts IZM  piedāvātais Pedagogu darba samaksas modelis, kurā mēs neredzējām iestrādātus LLA darba grupas priekšlikumus, kā rezultātā 07.03.2015. tika nosūtīta vēstule IZM Valsts sekretāra vietniecei un Izglītības departamenta direktorei E.Papulei, kurā LLA valde pauda neizpratni par projektā minētām uz skolotāju logopēdu attiecināmām normām. Atbilde no IZM uz mūsu vēstuli nav saņemta līdz pat 14.04.2015.

 

Tajā paša laikā 27.03.2015.  IZM mājaslapā publicēts jauns modelis, kurā atkal mūsu priekšlikuminav ņemti vērā (www.izm.gov.lv).LLA valde kategoriski nepiekrīt šī modeļa pēdējai versijai un turpinās diskusiju ar ministriju.

LLA valde