Priecīgas Lieldienas

Balti pūpolu
Mākoņi debesis klāj,
Margo vizbuļi
Lazdu bizēs,
Olu krāsas,
Ko zaķi Lieldienām krāj,
Sāk jau mežos
Un tīrumos vizēt.

Ilgi gaidītās Lieldienas
Beidzot ir klāt,
Augšāmcelšanās sirdij
Un zālei,
Kad tiek šūpoļu
Drellis darināts,
Pirmo gājputnu
Piebērtai tālei.

Sirds pa debesīm
Līdzi cīruļiem skrien,
Sirds brien avotā
Dzīvību smelties.
Dieva dēlam himnu
Dvēseles dzied, -
Laiks ir pienācis
Augšāmcelties.

K. Apškrūma

 


Lai pavasara saules siltums un zaļais asnu plaukšanas prieks
dod jums enerģiju un darba prieku! Saulainas un gaišas Lieldienas!