Gada logopēda balva

GADA LOGOPĒDA BALVA 2014

Mariannai Miškai

Par ilggadīgu radošu darbību un ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā un profesionalitāti, sirds siltumu un cieņu attieksmē pret bērniem, nesavtīgu, praktisku dalīšanos pieredzē ar kolēģiem.

GADA LOGOPĒDA BALVA 2014

Irēnai Miltiņai

Par ilggadīgu radošu darbību un ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā un jauno logopēdu sagatavošanā, par izdotajām grāmatām, kuras daudzi profesionāļi uzskata par rokas grāmatām.

GADA LOGOPĒDA BALVA 2014

Anastasijai Irbei

Par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, īpaši agrīnā vecuma bērnu aprūpē – agrīnās attīstības logopēdijā un praktiskajā darbībā iegūtās pieredzes apkopojumu grāmatā „Bērns runāt mācās ģimenē”.

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Judītei Beķerei

Par atbildīgu, radošu un profesionālu logopēda darbību bērnu runas un valodas traucējumu novēršanā un ieguldījumu logopēdu pieredzes apmaiņā.

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Zaigai Cīrulei

Par atbildīgu, profesionālu un radošu logopēda darbību bērnu runas un valodas traucējumu novēršanā un ieguldījumu logopēdijas metodisko materiālu izveidē.

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Arkādijai Pekulesai

Par atbildīgu, profesionālu un radošu logopēda darbību bērnu runas un valodas traucējumu novēršanā un ieguldījumu logopēdu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā.

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Mārītei Brokai

Par atbildīgu, radošu un profesionālu logopēda darbību bērnu runas un valodas traucējumu novēršanā un ieguldījumu logopēdu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā.

LLA   ATZINĪBAS RAKSTS

Sarmai Lindenbergai

Par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, daloties pieredzē un apkopojot to grāmatā “Bērns runāt mācās ģimenē”.