Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija 2015. gada 13. martā rīko semināru

AKTUĀLI JAURTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ

Tēmas:

•    GADA LOGOPĒDS 2014 balvas pasniegšana

•    Agrīnās psihoemocionālās attīstības nepilnību saistība ar logopēda darbu bērniem no 2 līdz 7 gadiem. Lektore Anastasija Irbe

•    Bērna kustības un psihoemocionālā saskaņa. Lektore Sarma Lindenberga 

•    Neiroloģiskas izcelsmes iegūti runas un valodas traucējumi: diagnostikas un terapijas vadlīnijas. Lektore Baiba Trinīte, Dr.med.

Programmas apjoms: 6 stundas vai 6 TIP

Programmas saskaņojums: 26.02.2014.Nr.RIIMC-14-030 un LĀPPOS

Semināra programma: sadaļā Tālākizglītība

Pieteikšanās: sadaļā Tālākizglītība

Pasākumu atbalsta: