Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija piedāvā profesionālās tālākizglītības programmas logopēdiem, audilogopēdiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, ārstiem rehabilitologiem un citiem interesentiem

 

 2014.gada 24.oktobrī

 „OROMOTORO TRAUCĒJUMU DIAGNOSTIKA UN REHABILITĀCIJA”

Lektore: Andra Greitāne - ārste rehabilitoloģe, Biedrības "Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"" valdes priekš sēdētāja

Apjoms: 6 stundas vai 6TIP

Saskaņojums: 26.02.2014. Nr.RIIMC-14-030 un LĀPPOS

 

2014. gada 31.oktobrī

SEMINĀRS „AKTUĀLI JAUTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ”

 Plānotās tēmas: Hiperaktīvo bērnu audzināšanas problēmas; DIEBEL tests Apjoms: 6 stundas vai 6TIP

Saskaņojums: 26.02.2014. Nr.RIIMC-14-030 un LĀPPOS

 

2014. gada 12.decembrī

SEMINĀRS „AKTUĀLI JAUTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ”

Plānotās tēmas: Agrīnās attīstības logopēdija; Neiroloģija logopēdijā, jaunās grāmatas prezentācija Apjoms: 6 stundas vai 6TIP

Saskaņojums: 26.02.2014. Nr.RIIMC-14-030 un LĀPPOS

 

Precīzs plānojums, norises vieta un pieteikšanās sadaļā TĀLĀKIZGLĪTĪBA