LLA Kursi

2010. gada 26., 27. un 28.martā LLA organizē kursus

Mūsdienu priekšstati par lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem: mehānismi, diagnostika, disleksijas un disgrafijas korekcija

Kursus vada psiholoģijas zinātņu doktors A. N. Korņevs (Sanktpēterburga)

Kursi notiks Rīgas 24. pamatskolā, A. Čaka ielā 139.

Kursu sākums 26. martā plkst. 12.00.

Kursu noslēgumā klausītāji iegūst apliecību par 24 stundu kursu noklausīšanos.

Kursi notiks krievu valodā; vajadzības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums.

Maksa par kursiem:

  • LLA biedriem – 40 Ls
  • pārējiem – 45 Ls

Par kursiem lūdzam maksāt līdz š.g. 15.martam.

LLA rekvizīti:

Saņēmējs: Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Banka: SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV91UNLA0050006217301