Tālākizglītība

Latvijas Logopēdu asociācija piedāvā 2014.gada 24.oktobrī tālākizglītības programmu

 Oromotoro traucējumu diagnostika un rehabilitācija

 Lektore: Andra Greitāne - ārste rehabilitoloģe, Biedrības "Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"" valdes priekšsēdētāja

Dienas kārtība: Reģistrācija no 8.30

9.00 – 10.00 Oromotoro traucējumu iemesli bērnu vecumā-

Cerebrālā trieka- dažādas tās formas un smaguma pakāpes

Minimāla cerebrāla disfunkcija

10.10 – 11.10 Izmeklēšanas un novērtēšanas metodes

11.10 – 11.40 Kafijas pauze

11.40 – 12.40 Izmeklēšanas un novērtēšanas metodes

12.40 – 14.00 Multidisciplināra rehabilitācija oromotoro traucējumu gadījumos

14.00 – 14.30 Kafijas pauze

14.30 – 15.30 Klīnisko gadījumu analīze – darbs grupās

Mērķa auditorija – logopēdi, kuri strādā rehabilitācijas centros, speciālās un vispārizglītojošās mācību iestādēs, jebkurš praktizējošs logopēds, audilogopēdi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, ārsti rehabilitologi

 

Dalības maksa:

LLA biedriem 12.00 EUR,

brīvklausītājiem 24.00 EUR,

dienas nodaļas studentiem (uzrādot studentu apliecību) 8.00 EUR

 

Semināra norises vieta: Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”, Lēdmanes ielā 2, Rīgā

Programmas apjoms: 6 stundas vai 6 TIP

Programmas saskaņojums: 26.02.2014.Nr.RIIMC-14-030; LĀPPOS