Apsveikums

Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet...

Iesim

Saņemt un starot

Un dot.

/O. Vācietis/

 

Latvijas Logopēdu asociācija sveic Zinību dienā!

 

Lai jaunais mācību gads sniedz jaunas zināšanas, noderīgas prasmes un aizraujošu pieredzi!