Biedru iestāšanās Biedrībā “Latvijas logopēdu asociācija”

Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) notiek saskaņā ar LLA statūtu 4. nodaļu.

Iestājoties LLA iesniedz:

  • rakstisku pieteikumu ar pielikumu (izglītību, kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopiju/-ām)
  • fotogrāfiju 3x4 cm

Jaunais LLA biedrs maksā: iestāšanās naudu - 7,00 eiro, par apliecību - 2,00 eiro un biedru naudu par gadu vai pusgadu (atkarībā no iestāšanās laika).

LLA biedri, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (izbraukuši no valsts, atrodas bērna kopšanas atvaļinajumā u.c.) nevar apmeklēt seminārus, konferences un veikt biedru naudas iemaksu, iesniedz rakstisku iesniegumu LLA valdei.

Biedri, kuri izstājušies vai izslēgti no LLA, var atjaunot dalību Biedrībā “Latvijas logopēdu asociācija”. Atjaunotais LLA biedrs maksā: atjaunošanās maksu – 7,00 eiro.

Precīzāku informāciju var uzzināt pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00, zvanot pa tālruni 67546718.