Apsveikums

maza mana tēvuzeme

divu roku platumā

mīļa mana tēvuzeme

divu roku siltumā

 

dziļa mana tēvuzeme

visa mūža garumā

/K. Skujenieks/

 

 

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā!

 

Vēlam saglabāt sevī latvieša spītu, ticību labākiem laikiem un neatlaidību ikvienā situācijā!