Profesionālā tālākizglītība maijā

Latvijas Logopēdu asociācijas Mācību centrs rīko

 

  1. profesionālās tālākizglītības (A) programmu

„Runas un valodas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem ar runas traucējumiem” (12 st.) (krievu valodā)

Saskaņojums: 31.10.2013. Nr. RIIMC–13-027

Lektore:T.Kuļbacka, MSc

 

 2014. gada 23. maija pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides (A) programma "Funkcionēšanas vērtējums bērniem ar cerebrālo trieku", tiek pārcelta uz 2014. gada septembri/oktobri.

 

 Sīkāka informācija un pieteikšanās sadaļā Tālākizglītība