TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI

Latvijas Logopēdu asociācijas Mācību centrs 26.04.2014. rīko 8 stundu profesionālās tālākizglītības (A) programmu „Rīšanas traucējumi – novērtēšana un logopēdiskā palīdzība”

Saskaņojums: 31.10.2013. Nr. RIIMC–13-025

Kursu vadītāja: Baiba Trinīte, dr.med., Liepājas Universitātes docente, Liepājas Reģionālās slimnīcas logopēde.

Kursu saturs:  Kurss sniegs ieskatu rīšanas traucējumu novērtēšanas metodēs. Kursa laikā klausītāji apgūs zināšanas par logopēdiskā darba organizāciju rīšanas traucējumu gadījumos, kā arī konkrētiem logopēdiskās iedarbības paņēmieniem. Kursa saturs ir balstīts uz pasaules un Eiropas aktualitātēm disfāgijas izpētē.

Sīkāka informācija un pieteikšanās sadaļā Tālākizglītība