Bilingvālu bērnu novērtējums

Baltijas logopēdu 1. kongress „Daudz valodu, daudz kultūru: iespējas un izaicinājumi mūsdienu logopēdijā”

 

 Praktizējoši logopēdiem, kas strādā daudzkultūru vidē ir svarīgi atšķirt valodu īpatnības multilingvāliem cilvēkiem no specifiskiem valodas traucējumiem vai valodas attīstības traucējumiem.

 

Vācu Dr. phil. Vibke Šarfa Retfelde (Wiebke Scharff Rethfeldt) ir izstrādājusi izvērtējuma protokolu, kas palīdzēs logopēdiem izvērtēt multilingvālu bērnu valodas attīstības pakāpi.

 

 Izvērtējuma protokoli „Bilingvālu bērnu izvērtējums. Valodas profils” un „Bilingvālu bērnu izvērtējums. Kultūras vide” atrodami sadaļā Interešu grupas/ Logopēdiem.