Informatīvais materiāls vecākiem

Latvijas Logopēdu asociācija izstrādājusi informatīvu materiālu "Dzimtā valoda = sirdsvaloda"

Materiāls domāts vecākiem, lai palīdzētu rast atbildi uz jautājumu "Kurā valodā, lai es runāju ar savu bērnu?"

Informatīvais materiāls atrodams sadaļā "Interešu grupas/Vecākiem"