Logopēdu sertifikācija

Latvijas Logopēdu asociācija 2014. gada 11. aprīlī rīko LLA biedru logopēdu (ārstniecības atbalsta personu) sertifikāciju.

Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kas atbilst 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" 5.punktā minētajām prasībām.

Sīkāka informācija sadaļā "Par LLA"