BIEDRU NAUDA 2014. gadā

Latvijas Logopēdu asociācijas biedru nauda 2014.gadā 25 EUR.

LLA BIEDRU NAUDAS KOMPLEKSAIS MAKSĀJUMS

Asociācijas biedriem piedāvājam LLA biedru naudas komplekso maksājumu, kas ietver LLA biedru naudu par 2014.gadu un trīs semināru apmeklējumu (1 pavasarī, 2 rudenī).

Latvijas Logopēdu asociācijas biedru naudas kompleksais maksājums 2014.g adā 30 EUR.

Svarīgi:

  • maksājums ir jāveic vienā reizē;
  • nauda netiek atgriezta, ja gada laikā nav iespēja apmeklēt kādu no semināriem;
  • nauda netiek pārskaitīta uz nākošo gadu;
  • semināra apmeklējumu nevar deleģēt kolēģim, kas nav maksājis.

 

Maksāt ar pārskaitījumu.

Rēķinus var pieprasīt, rakstot uz lla@e-apollo.lv

Mūsu rekvizīti:

Saņēmējs: Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Banka: SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV91UNLA0050006217301
Maksājuma mērķis

vārds, uzvārds, personas kods,

samaksa par logopēdu profesionālo tālākizglītību 2014.gadā