Informācija par nākamo semināru

Nākamais LLA seminārs tiek plānots 2010. g. februārī.

Sekojiet līdzi informācijai!