Resursu datu bāze Speech BITE

Latvijas Logopēdu asociācija iesaka apmeklētSpeech BITE brīvas pieejas resursu datubāzi.

Resursu datu bāzē Speech BITE ir apkopota informācija par labas un efektīvas prakses paraugiem logopēdijā.

Speech BITE idejas autori – Sidnejas Universitāte un Austrālijas Logopēdu asociācija.

Vairāk informācijas atrodamswww.speechbite.com