Biedru naudas samazināšana

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, LLA valdes sēdē tika nolemts samazināt LLA biedru naudu nākamajam gadam.

LLA biedru nauda 2010.gadā – Ls 15.