Kursi

Latvijas Logopēdu asociācijas Mācību centrs 2013. gada 14.decembrī plkst. 9.00rīko profesionālās tālākizglītības A programmas kursus

"Balss traucējumu novērtēšanas process un palīdzības iespējas"

Kursu vadītāja: Baiba Trinīte, dr.med., Liepājas Universitātes docente, Liepājas Reģionālās slimnīcas logopēde.

Kursu saturs: Tālākizglītības programma  „Balss traucējumu novērtēšanas process un palīdzības iespējas” sniedz ieskatu Eiropas Laringologu asociācijas vadlīnijās balss funkcijas novērtēšanā. Šīs sadaļas ietvaros tiks apskatīti jautājumi par specifisku anamnēzes ievākšanas procesu, auditīvi-perceptuālo, akustisko un aerodinamisko balss funkcijas izmeklējumu, kā arī klausītaji tiks iepazīstināti ar balss funkcijas pašnovērtējuma matodiku „Balss traucējumu indekss”. Klausītāji uzzinās kā organizēt darbu balss traucējumu gadījumos, kāds ir balss terapijā izmantojamo metožu klāsts un to pielietojuma pamatojums. Klausītāji praktiski tiks iepazīstināti ar vokāli funkcionālo vingrinājumu sistēmu.

Kursu nobeigumā klausītāji saņems apliecību par 8 stundu tālākizglītības programmas apguvi, kas saskaņota ar IZM Nr.187 no 08.11.2011.

Kursu maksa Ls 8.00 LLA biedriem Ls 5.00 dienas nodaļas studentiem (uzrādot studentu apliecības) Ls 15.00 brīvklausītājiem

Mūsu rekvizīti:

Saņēmējs:

Biedrības LLA Mācību centrs

Reģistrācijas Nr.:

40008013253

Banka:

SEB

SWIFT kods:

UNLALV2X

Konta nr.:

LV70UNLA0050018315325

norādot:

maksātāja vārds, uzvārds, Kursi 13.12.2013.

Pieteikties līdz 06.12.2013. sūtot pieteikumu uz e-pastu: logopediem@inbox.lv Pieteikumā norādīt: vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni, ja nepieciešams RĒĶINS, norādīt maksātāja rekvizītus. Vietu skaits ierobežots!

Norises vieta: Veselības centrs "Biķernieki", Lielvārdes iela 68/1, Rīga

Transports:
11.,13.,18. trolejbuss, 15. autobuss, pietura "Ieriķu iela"
31. autobuss - pietura "Slimnīca"
7.,14. trolejbuss, 16. autobuss - pietura "Ķeguma iela"