Valdes pārvēlēšana

Novembra pilnsapulcē notiks Latvijas Logopēdu asociācijas valdes pārvēlēšana.

Latvijas Logopēdu asociācijas valdē nepieciešami aktīvi, zinoši, darboties un sadarboties griboši cilvēki!

Aicinām logopēdu metodiskās apvienības, darba grupas izvirzīt savus kandidātus LLA valdei līdz 25.oktobrim rakstiski uz e-pastu: logopediem@inbox.lv