Baltijas logopēdu 1. kongress

TĒŽU IESNIEGŠANA KONGRESAM!!!

Baltijas logopēdu 1. kongress „Daudz valodu, daudz kultūru: iespējas un izaicinājumi mūsdienu logopēdijā” notiks 2014.gada 21.martā Rīgā.

Kongresu organizē Latvijas Logopēdu asociācija un Lietuvas Logopēdu asociācija.

LLA aicina ikvienu aktīvi iesaistīties kongresa programmas veidošanā. Kongresa zinātniskā komiteja gaida Jūsu tēzes, kas veltītas:

  • Bilingvālu un multilingvālu bērnu runas un valodas traucējumu diagnostikas, profilakses un novēršanas aktuālajām problēmām,
  • valodas attīstības īpatnībām bilingvāliem un multilingvāliem bērniem,
  • valodas atjaunošanas problēmām klientiem ar divām vai vairākām valodām
  • kā arī citiem mūsdienu logopēdijā aktuāliem jautājumiem (priekšroka tiks dota referātiem, kas ir tieši saistīti ar 2014.gada kongresa tēmu – daudzvalodību logopēdijā)

Kongresā Jūs varat piedalīties ar mutisku vai stenda referātu.

Tēzes līdz 2014. gada 12. janvārim jāiesniedz elektroniski sltcongress@gmail.com.

Tēžu pieteikuma veidlapu skatīt pielikumā.

Visas iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

Tēzes ir jāiesniedz angļu valodā. Zinātniska pētījuma tēzes atbilst sekojošai struktūrai: mērķis, metodes, rezultāti, secinājumi. Tēzes, kurās atspoguļota ar kongresa tēmu saistīta problemātika, bet kuras nav balstītas zinātniskā pētījumā, var neatbilst augstāk minētai struktūrai. Norādīt vismaz trīs atslēgas vārdus. Tabulas un attēlus tēžu struktūrā neiekļaut. Par saturu, valodas labskanību un pareizību atbild tēžu autors.

Apstiprinātās tēzes tiks publicētas elektroniskajā tiešsaistes un CD-ROM izdevumā „Baltijas logopēdu kongresa tēžu krājums” . Apstiprināto tēžu autors un līdzautori piekrīt tēžu un kontaktinformācijas (vārds, uzvārds, amats, darba vieta, e-pasts) publicēšanai elektroniskajā tēžu krājumā.

Konferences valodas:

  • mutiskie referāti: latviešu valodā (ar tulkojumu krievu valodā), angļu valodā (ar tulkojumu latviešu valodā), krievu valodā (ar tulkojumu latviešu valodā);
  • stenda referāti: latviešu vai angļu valodās;
  • tēzes jāiesniedz latviešu un angļu valodās.

Apstiprināto tēžu autoriem ir jāreģistrējas kongresam.

Kongress notiks viesnīcas Islande Hotel konferenču telpās, Ķīpsalas ielā 20, Rīgā.

Dalības maksa ar uzstāšanos (mutiskais vai stenda referāts): LLA biedriem 15 eiro, studentiem 15 eiro, ne LLA biedriem 30 eiro.

Tikai tēžu publicēšana: 20 eiro.