Atgādinājums

Lūdzam savlaicīgi samaksāt
LLA biedru naudu par 2013.gadu — Ls 15

Mūsu rekvizīti:

Saņēmējs: Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Banka: SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV91UNLA0050006217301