Uzmanību!

2013.gada 1.novembrī 10.00-10.40 (pirms semināra “Lasīšanas traucējumi”) notiks

Latvijas Logopēdu asociācijas biedru kopsapulce

Dienas kārtībā

  1. Grozījumi LLA statūtos.
  2. Latvijas Logopēdu asociācijas valdes pārvēlēšana.
  3. Sertifikācijas komisijas ievēlēšana.
  4. Pārskats par padarīto 2012./2013.gadā.
  5. Revīzijas komisijas ziņojums.