Profesionālā tālākizglītība Eiropā

*UZMANĪBU – tiek izsludināta reģistrācija ECSF (European Clinical Specialization Fluency Disorders) kursiem.*rnrnECSF piedāvā viena gada profesionālo tālākizglītības programmu, kuras laikā klausītāji iegūst teorētiskās zināšanas un apgūst klīniskā darba prasmes darbam ar stostīšanos.rnrnProgrammā var pieteikties logopēdi ar bakalaura vai maģistra grādu.rnrnSīkāka informācija par ECSF www.ecsf.eu, pieteikšanās anketa